• Gemeente

Verkenning appartementenbouw Menisweg

SCHAGEN Burgemeester en wethouders willen dat de gemeente onderzoekt of er nieuwbouw mogelijk is aan de Menisweg. Daarom heeft het college op 9 juli ingestemd met een projectopdracht. De opdracht is om een verkenning op te stellen van mogelijkheden voor de nieuwbouw van ongeveer vijftig appartementen op de locatie Menisweg. Dat is op het huidige parkeerterrein en directe omgeving nabij het fietstunneltje.
De gemeenteraad heeft aangegeven meer appartementenbouw langs de Westerweg als kans te zien voor woningontwikkeling. De gemeente moet nu onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Het gaat in het onderzoek niet alleen om de locatie Menisweg voor woningbouw. De gemeente moet ook kijken hoe het zit met parkeermogelijkheden voor Loet (fietstunneltje). In het nog uit te voeren parkeeronderzoek neemt de gemeente daarom locatie Loet mee. Ook moet er een verkeersonderzoek komen, waarin gekeken wordt naar eventuele ontsluiting voor auto's via Westerpark. Het onderzoek moet nog beginnen. De mening van de omwonenden en belanghebbenden is van belang in dit onderzoek. Na de zomervakantie gaat de gemeente hen daarom informeren en naar hun mening vragen tijdens een inloopavond over de onderzoeksopdracht en de nog op te stellen verkenning. Wanneer deze avond zal zijn is nog niet bekend. De gemeente stelt de betrokkenen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Wie op deze termijn al vragen heeft, meer wil zien van de onderzoeksopdracht, of een reactie wil geven, kan terecht op www.schagen.nl/leven-ondernemen/ruimtelijke-projecten_44085/