• Hoogheemraadschap

Waterschapsverkiezingen. Waar kiezen we voor?

REGIO Gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart zijn er ook waterschapsverkiezingen. Maar waar kiezen we dan eigenlijk voor? Om mensen te informeren voordat ze naar de stembus gaan, is een website gelanceerd: www.waterschapsverkiezingen.info, verzorgd door het waterplatform Groen, Water & Land. Op deze site vindt u antwoorden op voordehandliggende vragen als: wat doen de waterschappen? Waarom zou ik moeten gaan stemmen? En: waarop kan ik gaan stemmen? 

Het is de taak van de waterschappen om te zorgen voor droge voeten en schoon water. Maar iedereen is daar wel voor, zodat er binnen het waterschapsbestuur maar in beperkte mate sprake is van principiële verschillen. Er zijn tenslotte geen liberale, socialistische of christendemocratische dijken, alleen dijken die op hoogte zijn. Waterschappen hebben bij wet slechts drie hoofdtaken (water keren, beheren en zuiveren) en het waterschapsbestuur besluit dan ook voornamelijk over praktische, uitvoerende zaken. Daarom hebben de waterschappen bestuurlijk een geheel andere structuur dan de gemeenten en provincies die zich mogen buigen over een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen. In ons gebied is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beherend waterschap.