• Rechts is nu De Koeienhemel

[Genieten van drankje op historische grond

Advertorial

Door Robert Witsen

[SCHAGEN] De Markt in Schagen is van oudsher dé lokale centrumplek. Logisch dat er door de eeuwen veel is gebeurd en veranderd. Het magazine Kakelepost bekijkt in de nieuwste editie de oostkant.

Startpunt is het kadasterjaar 1832. Toen stonden er acht panden, waarvan er nog vier zijn overgebleven.
Bijvoorbeeld de panden met De Koeienhemel en d' Olde Smidse.

Uit archiefstukken blijkt dat in dit stukje Schagen vooral ambachtslieden en ondernemers woonden, maar ook gemeenteambtenaren en de burgemeester.

[BOERDERIJ] Begin 19de eeuw was bij 't Vosje nog een grote boomgaard (is nu de parkeerplaats naast het Makado Centrum).

De agrarische wereld maakte letterlijk deel uit van het centrum. Blikvanger was een grote boerderij middenin het rijtje huizen. De boerderij werd later gesloopt om er het logement De Roode Leeuw te bouwen.

[VERANDERD] Het pand ging in 1968 in vlammen op, waarna een nieuw pand verrees. Brand, sloop en nieuwbouw hebben het aanzicht van dit deel van de Markt flink en ingrijpend veranderd.

Vaklieden als een hoedenmaker, chirurgijn en smid (d' Olde Smidse was oorspronkelijk een smederij) verdwenen. Horeca was er ook, met illustere oude namen als De Wildeman, Hotel 't Centrum en De Gouden Engel.

[HORECABESTEMMING] Tegenwoordig hebben alle panden een horecabestemming.

Het is zonder twijfel nu een van de gezelligste plekken in de stad om te genieten, maar onder en achter deze verwarmde terrassen schuilt een boeiende geschiedenis.

De Kakelepost vertelt er alles over. Het nieuwe kwartaalmagazine van de Historische Vereniging Schagen gaat naar alle leden of is los te koop voor 7,50 bij boekhandel Plukker aan de Gedempte Gracht.

[HISTORISCHE VERENIGING] De Historische Vereniging Schagen en omstreken werd 15 februari 1986 opgericht met als doel het bevorderen van het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving en mede zorgdragen voor het behoud van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving.

De Historische Vereniging Schagen en Het Regionaal Archief Alkmaar werken intensief samen om de geschiedenis van Schagen tot leven te brengen.
In het Regionaal Archief te Alkmaar is veel materiaal aanwezig over de gemeente Schagen.

Het Regionaal Archief is de officiële archiefbewaarplaats van de gemeente. Dat wil zeggen dat alle oudere archieven van het gemeentebestuur en de daarmee verbonden organen, commissies enzovoorts op termijn komen te berusten in het Regionaal Archief.

[NIEUWE NES] De Historische Vereniging Schagen heeft onderdak in verzamelgebouw gebouw de Nieuwe Nes aan het Schoenmakerspad in Schagen. Daar zijn in eerste instantie de oprichters gehuisvest: dt zijn CNME de Groenling Stichting Kinderboerderij Schagen (KiBo), de Stichting Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland en dus de Historische Vereniging Schagen en omstreken.

Daarnaast wordt door veel organisaties gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Nieuwe Nes.