• Simone Gerard

Hulp bij echtscheiding

Belang kinderen staat voorop

Simone Gerard

SCHAGEN In Schagen aan 't Noord houden Cinderella Kruijff en Ria Rijntjes kantoor. Ria is Geregistreerd mediator en aangesloten bij de MFN, de beroepsvereniging voor mediators Nederland. Cinderella is familie mediator.

Kruijff en Rijntjes helpen o.a. bij relatieproblemen, de afwikkeling van een echtscheiding, geven assertiviteitstrainingen en bemiddelen om een eventuele echtscheiding te voorkomen. Men kan rechtstreeks bellen om een afspraak te maken en daarnaast krijgen zij verwijzingen van de rechtbank in Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. Men kan bellen voor een afspraak en er volgt een eerste (gratis)kennismakingsgesprek. Want: "Er moet wel een klik zijn om iemand goed van dienst te kunnen zijn. Dat geldt voor ons, maar ook voor de cliënt", zegt Ria Rijntjes. Ria helpt mensen met relatieproblemen, Cinderella regelt de financiële kant van de zaak.

ECHTSCHEIDING Bij een echtscheiding die zij begeleiden, staan de kinderen, als die er zijn, voorop. "De kinderen zijn het allerbelangrijkst voor ons", zeggen Cinderella en Ria tegelijk. We moeten zorgen dat zij een plek krijgen tijdens en na een scheiding. Een ouderschapsplan is dan ook van het allergrootste belang. Als het om de kinderen gaat vinden mensen elkaar vaak nog wel. Cinderella zorgt voor het financiële gedeelte rondom een scheiding, waarbij alle, maar dan ook álle financiële gegevens boven tafel moeten komen. Er komt heel veel op mensen af in de periode rondom een echtscheiding. Hoe zit het met de hypotheek, wie blijft in de woning wonen, wie zoekt een andere woning. Dat zijn slechts enkele vragen die ter tafel komen. Kruijff en Rijntjes maken een plan, gieten alles in hapklare stukjes en nemen de cliënt bij de hand zodat alles geregeld wordt en op papier komt te staan. Daarmee verdwijnt de chaos die vaak gepaard gaat met het regelen van een echtscheiding. Zij werken samen met een advocaat die de uiteindelijke stukken bekijkt en in de laatste bespreking nog eens met de cliënten doorneemt. Daarna worden het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank aan geboden.

METHODIEK Door het stellen van de juiste vragen krijgen Kruijff en Rijntjes antwoorden en daar kunnen zij wat mee. Zij destilleren er uit wat ze nodig hebben om een en ander goed te regelen. Zij krijgen dan ook een goede indruk wat er leeft. Zij bieden structuur. Het voordeel van mediation is dat er minder kosten aan verbonden zijn en dat een echtscheiding niet meteen naar de rechtbank hoeft. Als alles op papier is gezet is het gestructureerd en cliënten kunnen de stukken rustig lezen. Er geldt een geheimhouding voor alle partijen zodat de privacy optimaal gewaarborgd is, daar tekenen cliënten voor bij aanvang van de mediation. "Mensen moeten zich veilig voelen om alles op tafel te leggen", zegt Cinderella Kruijff. Men kan terecht als gehuwden, geregistreerd partners maar ook als samenwonenden. De praktijk staat open voor iedereen. De kosten worden vergoed door de Raad van Rechtsbijstand, er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

i Cinderella Kruijff en Ria Rijntjes, Noord 112 A Schagen. www.kruijff-rijntjes.nl Ria Rijntjes 06-37598526 Cinderella Kruijff 06-37624045