• n.v.t.

Kruijff en Rijntjes

Advertorial

Ouders zijn verplicht om met de kinderen te bespreken welke afspraken zij hebben gemaakt bij een echtscheiding. In een ouderschapsplan wordt meestal vermeld dat de kinderen, op een bij de leeftijd passende wijze, zijn betrokken. Uiteraard bespreken we tijdens de mediation hoe dat is gegaan of hoe de ouders dat het beste kunnen aanpakken als het nog niet gebeurd is. Ook spreken wij de kinderen als dat gewenst is.

Toetsing door de rechter In Zwolle start 1 mei 2018 een pilot waarin familierechters zullen vragen aan ouders hoe dit bruggesprek is gevoerd. De rechter beoordeelt vervolgens of de kinderen voldoende betrokken zijn bij het ouderschapsplan. Een tweede punt dat beoordeeld wordt, is of het belang van het kind voldoende vertegenwoordigd is door de ouders. Het verplicht ouders oog en oor te hebben voor de mening van de kinderen. Dat klinkt logisch, echter is er tijdens een scheiding soms niet voldoende emotionele ruimte voor.

Formulieren ter ondersteuning Om op een juiste manier verslag te leggen van het bruggesprek, zijn er formulieren ontwikkeld ter ondersteuning. Ook zijn er handige tips beschreven om het bruggesprek op een goede manier te voeren. Er zijn 6 vragen uit te werken en het verslag wordt vervolgens bijgevoegd bij het ouderschapsplan.

Het kind voorop Het is niet makkelijk voor ouders om tijdens een periode van scheiden oog te houden voor alles wat er om je heen gebeurt. Tegen beter weten in of juist met de beste bedoelingen worden kinderen blootgesteld aan emotioneel moeilijke situaties. Daar hebben kinderen last van. In het bruggesprek dient het kind ook echt voorop te staan; geen ruzie, respectvol communiceren, ruimte en veiligheid bieden, open staan voor de mening van het kind en het kind niet belasten met 'volwassen' zaken.

Pilot van 1 jaar Een jaar lang zullen de echtscheidingsverzoeken van zittingsplaats Zwolle van de rechtbank Overijssel op deze manier worden verwerkt en worden de effecten van het bruggesprek onderzocht onder begeleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat vinden wij? Wij vinden dit een goede ontwikkeling. Het is bewezen dat scheiden voor kinderen een heftige gebeurtenis is. Alles wat eraan bijdraagt om het voor en vooral met de kinderen zo goed mogelijk te regelen, vinden wij een stap in de goede richting. Uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat ook de wens van de ouders is, wanneer de mist van alle emoties begint op te trekken.